Stockholm Model Boat Club

Har modellbåtsträning under sommarhalvåret på sjön Getaren.

Modellbåtklubben håller till vid sjön Getaren nedanför skidbacken.

Varje tisdag och torsdag mellan 17-21 körs det modellbåt vid
denna brygga. Dessutom anordnas tävlingar under några helger i maj till september.

Läs mer på klubbens hemsida.