Alger i vattnet

Botkyrka kommun har avslutat mätningarna men alger kan förekomma. Badning sker på egen risk.

19 augusti 2022: Miljöenheten i Botkyrka Kommun har avslutat mätningarna av halter av alger i sjön Getaren vid Lida. Alger kan fortfarande förekomma och de syns som en grön yta på vattnet. Det samlas normalt sett vid stränderna och i vasskanterna. Badning sker på egen risk.

Läs aktuell status på Botkyrka kommuns hemsida.

Algerna är giftiga och kan orsaka illamående, kräkningar, diarré, hudutslag och irritation i ögon och näsa.

Råd till dig som besöker oss:

  • Undvik att bada i algerna.
  • Drick inte vattnet, du kan fylla på din vattenflaska från kranar utanför Lida Gym och Vandrarhemmet Svealand uppe på gården.
  • Låt inte barn bada eller leka vid stranden
  • Håll din hund borta från stranden och vattnet
  • Kontakta 1177 Vårdguiden om du misstänker att du har drabbats av algförgiftning