Eld brinner i en eldstad

Ny avgift för ved

Eld brinner i en eldstad

4 juni 2020

Från den 4 juni tar vi ut en mindre kostnad för dig som vill grilla med veden som vi lägger ut på Lida.

Veden vi lägger ut är tillverkad på Lida av eget virke. De senaste åren har åtgången på ved ökat markant och i dagsläget tillverkas drygt 120 kubikmeter per år. För att täcka kostnaden för tillverkningen tillhandahåller vi från och med den 4 juni därför veden till självkostnadspris.