Parkering

På Lida finns en stor parkering där du får stå utan avgift när du besöker oss.

Arbete pågår just nu på vår parkering (förväntas klart april 2024).
Detta medför att vi har begränsat antal parkeringsplatser under den här tiden.

På helgerna är det som flest besökare på vår parkering. Det är endast tillåtet att parkera på angivna platser.

Att parkera längs med Lidavägen och ytterkanterna av parkeringen är inte tillåtet, eftersom detta förhindrar bussars och utryckningsfordons framkomlighet.

Parkering av motorfordon får endast ske på parkeringen enligt skyltning. Det är inte tillåtet att parkera inne på området eller på busshållplatsen. Långtidsparkering och avställning av motorfordon är inte heller tillåtet.

På Lida finns inga ställplatser för husvagn/husbil.

Tillgänglighet

På parkeringen finns två p-platser avsedda för rörelsehindrade som ligger närmast sjön för dig som ska ner till vattnet.
Uppe på gårdsplanen vid utegymmet finns ytterligare två handikapplatser.

Dessa platser är endast avsedda för dig med p-tillstånd för rörelsehindrade.