Tillgänglighet

Nedan har vi samlat information gällande tillgängligheten på Lida för att fler besökare ska ha möjlighet att trivas hos oss.

Parkering

På parkeringen finns två p-platser avsedda för rörelsehindrade närmast sjön för dig som ska ner till vattnet.
Uppe på gårdsplanen vid utegymmet finns ytterligare två handikapplatser, dessa är tillgängliga vardagar och helger mellan kl 08:00 – 16.00.

Dessa platser är endast avsedda för dig med p-tillstånd för rörelsehindrade.

Toaletter

Utanför Lida Gym finns en handikapptoalett öppen kl 08:00 till 22:00.

Det finns även en tillgänglighetsanpassad toalett vid Raststugan naturport som är öppen kl 09:00 till 16:00.

Badplats

Lättaste vägen ned till badet är via parkeringen. Från parkeringen går det en bred grusväg hela vägen till stranden och bryggan.

I och med ombyggnationen av badet 2022, har gången ned från parkeringen hårdgjorts och breddats, och det går att rulla med rullstol ned till sittplatsen och bryggan. Bryggan är inte tillgänglighetsanpassad.

Strandkiosken som ligger på väg ned till badet är tillgänglighetsanpassad. Här finns en ramp i trä upp till kiosken och en tillgänglighetsanpassad dörr.

Lida Värdshus

Närmaste parkeringen för rörelsehindrade är uppe på gårdsplanen vid utegymmet en liten bit från Lida Värdshus. Det finns ramp upp till Värdshuset och tillgänglighetsanpassad toalett för besökare.

Skogsmulles Hjulspår

Ett preparerat spår där det går att ta sig fram både med barnvagn och rullstol för den som annars inte kan ta sig fram så lätt i skogsterrängen. Texthäfte med information om stationerna utmed stigarna kan köpas på Lida Värdshus för 10 kr.

Tillgänglighetsdatabasen

På Tillgänglighetsbasen kan du ta del av mer information gällande tillgängligheten på Lida.

Synpunkter?

Kontakta oss gärna på info@lida.se om du upptäcker något som kan utvecklas eller förbättras.

Välkommen ut!