Fågelskådning

Följ fågellivet på Lida oberoende av väder och vind i vårt gömsle eller från fågeltornet.

Vid våtmarkerna på Lida trivs fågellivet och här har du möjlighet att spana på fåglar från gömslet eller fågeltornet. Över våtmarkerna leder en spång som tvärs över är 300 meter lång varav de första 200 metrarna är tillgänglighetsanpassade.
Följ spången till Lidas gömsle där du kan titta på fågellivet oberoende av väder och vind. Du kan även ta dig upp i fågeltornet som ligger närmre strandkanten och ger dig en bra utsikt över hela våtmarkerna.

ett högt ton i trä som står i snön
Fågeltornet på Lida
Gömslet ligger mitt i våtmarkerna och hit går du på en bred spång.

Arter

I våtmarkerna trivs främst viltvattenfåglar. Sävsparv förekommer i de buskbeväxta markerna kring torn och gömsle och vattentrall kan höras. Ett antal fågelarter som rastar eller häckar i sjön Getaren flyger förbi t.ex. sångsvan, storlom och tärnor. Ibland kan man se havsörnen segla över sjön. Hittills har 52 arter rapporterats.

Hitta till våtmarkerna

Våtmarkerna ligger ett par kilometer från friluftsgården, förbi skidbacken och vattenskidklubben. Följ vägen mot Svarvaretorp. Från Grödinge-hållet åker du till Svarvartorp via Botkyrka Golfklubb och kan parkera ca 200 meter från våtmarkerna.

Upptäck mer