Historia

Lida är en anrik friluftsgård som under 75 år lockat människor ut i naturen.

Friluftsgården startades av dåvarande Skid- och friluftsfrämjandet, idag Friluftsfrämjandet, redan på 1930-talet. Men historien om Lida startade faktiskt ännu tidigare då torpet där Gårdskontoret är idag användes av skogsbrukare.

Torpet Lida (Lidatorpet, tidigare Stora Lida) från 1600-talet, var under 1800-talet skattehemman under Rikstens Gård. I mitten av 1800-talet bedrev Riksten bl a malmutvinning vid Lidatorp. Torpstugan har bevarats och fungerar idag som Friluftsgårdens gårdskontor.

1941 friköpte Skid- och friluftsfrämjandet marken av Riksten. Huvudbyggnaden, idag Lida Värdshus, byggdes på initiativ av dåvarande verksamhetschef, Gösta Frohm. Friluftsgården ritades av Ralph Erskine och stod färdig 1946.

Under 1940- och 50-talet gick vad som kallades Snötåget från Stockholm. Sedan skidade man upp till Lida. Skidspår gjordes redan 1940 till järnvägsstationerna Huddinge, Tullinge, Tumba och Uttran. Terrängen var och är särskilt gynnsam för skidåkning/orientering. 

”Lida Idrottskyrka byggdes för att minska stillasittandet. År 1957!”

Lida kyrka invigdes 17 november 1957 och historien kring den går tillbaka till tiden runt 2:a världskriget. Då var det svårt att förflytta sig. Söndagarna räckte inte till för både hinna vara i naturen och gå i kyrkan. Från början hölls gudstjänsterna i det fria. Klockstapeln byggdes redan 1948 för att kalla på besökarna i området. Med kyrkan på plats behövde man inte avstå någondera av söndagsaktiviteterna. 

Från SVT-programmet Storstugan

Lida är Skogsmulles födelseort och skapades av Gösta Frohm för mer än 50 år sedan i den vackra naturen runt Lida Friluftsgård. Skogsmulle och hans vänner representerar svenska natur-och friluftsmiljöer; skog, vatten, fjäll och luft/rymd. Skogsmulle är än så länge den mest kända av dem. Laxe, Fjällfina och Nova har tillkommit för att barnen ska få uppleva alla våra olika friluftsmiljöer på ett fantasifullt sätt.

Skogsmulle hälsar på barnen som springer Skogsmulleloppet på Lida

Stockholms stad köpte Lida 1967 och använde det som utflyktsmål för alla skolbarn i södra Stockholm. Botkyrka kommun äger friluftsgården sedan 1989 då Lida köptes av Stockholms stad. 2005 togs driften över av Upplev Botkyrka AB, ett bolag som ägs av Botkyrka kommun.

Mer om Lidas historia

På 40- och 50-talen gick ”Snötåget” från Stockholm och människor skidade sedan genom skogen till Lida