Vårt uppdrag

Vårt uppdrag från vår ägare Botkyrka Kommun är att vårda och utveckla Lida Friluftsgård så att det är en attraktiv och öppen anläggning för Botkyrkabor och andra besökare. Vi ser också till att Lida är en regional angelägenhet för friluftsliv, skid- och motionsaktiviteter.