Säkerhet och trivsel

I skogen och området på Lida ska alla besökare känna sig trygga och kunna njuta av naturen. Allemansrätten gäller i naturen men särskilda regler finns på Lida.

Allemansrätten – inte störa, inte förstöra

Tack vare allemansrätten får alla människor tillgång till naturen. Men den innebär också en skyldighet för oss alla att ta hand om naturen och visa hänsyn till andra som vistas där. En grundregel är att inte störa och inte förstöra. På Lida finns ett naturreservat vilket gör att särskilda föreskrifter gäller.

Hundar

Hundar ska vara kopplade året om i området runt friluftsgården, i motionsspåren och alla markerade leder. I övriga delar av naturreservatet gäller att du ska ha din hund kopplad eller under sådan tillsyn att den inte stör eller förföljer vilda djur och fåglar.

Grillning

Du får grilla med kol eller ved på de iordningställda grillplatserna på Lida. I naturreservatet är det förbjudet att grilla på marken. Det är förbjudet att använda engångsgrill överallt på Lida. Tänk på brandrisken när du grillar och håll dig uppdaterad om eldningsförbud gäller vid torrt och varmt väder.

Skräp

Ta med allt ditt skräp efter dig. Vi har flera sopkärl utplacerade på Lida men är de fulla tar du med dig skräpet hem.

Övernattning

På Lida får du övernatta 1-2 nätter i tält eller de iordningställda vindskydden. Tältning är endast tillåten på tältängen som ligger bredvid Accropark Höghöjdsbana.

Fiske

Från strandkanten vid Lida Friluftsgård och från strandkanten inom naturreservatet gäller fritt fiske med fiskespö.

Plocka svamp, bär och blommor

I området och naturreservatet får du plocka svamp , bär och blommor så länge du inte plockar något som är fridlyst. Tänk på att även mossor och lavar är känsliga och får inte grävas upp. Håll koll på vilka arter som är fridlysta på Naturvårdsverkets hemsida.

Parkering

Endast tillåten på den stora parkeringen vid entrén till Lida.

Motorfordon

Det är inte tillåtet att köra med motorfordon någonstans i motionsspår eller i skogen runtomkring Lida. Det gäller alla typer av motorfordon som bilar, terrängfordon och mopeder/crossmotorcyklar.

Det är heller inte tillåtet att köra motorfordon uppe på friluftsgården, med undantag för leveranser och fordon med särskilt tillstånd.

Ridning

Ridförbud gäller runt friluftsgården och på alla markerade spår och leder.

Rökning

Rökning är inte tillåtet på uteserveringen, vid grillplatserna eller vid entréerna till byggnaderna.

Evenemang

Mindre föreningsevenemang som läger, träningsdagar eller friluftsdag för skola behöver föranmälas till Gårdskontoret. För alla privata evenemang och föreningsevenemang över 50 deltagare skall överenskommelse göras med Lida. Skicka din förfrågan till info@lida.se.

Kontakta Gårdskontoret