Hållbarhet

Att jobba med naturen som kollega.

Hållbarhet har varit en naturlig del av vårt jobb sedan 75 år. Innan Lida Friluftsgård byggdes bedrevs skogsbruk i området. Friluftsgården växte fram av visionärer inom friluftsliv som värnat särskilt om naturen och att den ska bevaras för framtida generationer.

Naturreservatet bildades år 2010 och är 825 hektar stort och skapades för att skydda värdefull biologisk mångfald och ge människor tillgång till stadsnära natur.

”De bord, bänkar och skyltar vi tillverkar är gjorda av återvunnet material från skogen.”

Skogen som avverkas tar vi hand om och gör ved till besökare samt använder som byggnadsmaterial. Visste du exempelvis att många av fasadernas panel är virke som kommer från Lidaskogen?

På Lida vårdar vi fastigheter och material så att det ska hålla för kommande generationer. Här lagar vi möbler, maskiner och verktyg hellre än köper nytt. En del möbler och inventarier på Lida Värdshus har faktiskt varit med sedan det byggdes.

I samverkan med Botkyrka Kommun och inom ramen för Botkyrkas Gröna värden har mountainbikespåren restaurerats med obehandlat trä för att skapa hållbara leder där spänger ger chans för naturen att återhämta sig och minska slitaget på naturen.

Uppvärmning av fastigheterna sker med 100 procent förnyelsebar energi – i dagsläget en mix av sol, pellets, vind och vatten.

Ombyggnad av gröna MTB-spåret pågår: det finns ny dragning, går att cykla på.