Praktisk information

Tider för ut/inlämning

Utrustningen hämtas och lämnas på Lida måndag-torsdag mellan kl. 12-15.30 och fredag mellan kl. 7.30 -13.00. 
Vill ni komma på andra tider debiteras 400 kr/tim.

Önskar ni hjälp med transport och etablering debiterar vi res- och timkostnader med 400 kr/timme och 95 kr/mil alternativt 400 kr/transport inom Botkyrka och Huddinge. Alla priser är exkl. moms.

Information & regler

Du kan hyra/låna utrustning i maximalt 5 dagar. Den som lånar/hyr ansvarar för transporter av utrustningen. Låntagare/förhyrare ska namnge ansvarig person för materielen. Denne förbinder sig att skötselanvisningar följs och medverkar vid in- och utlämning. 

Behövs extra städning, rengöring, stuvning, montering mm debiteras låntagare/förhyrare med 400 kr/tim för varje påbörjad timme. Låntagaren/förhyraren är ansvarig för samtliga skador som uppkommit under hyrestiden.

Skötselinstruktion

Expeditionsvagnarna

Ska städas (sopas & torkas) ur.
Inga affischer el dylikt får häftas, klistras eller tejpas på och i vagnarna.
Lås på draget ska användas när vagnen inte är kopplad.
Bord och stolar spänns fast på sin plats.

Duschvagn

Får ej köras med vatten i någon av tankarna.
Ska städas ur (sopas & torkas).
Lås på draget ska användas när vagnen inte är kopplad.
Följ användarhandledningen noga.
Kör ej på väg med gas påslagen.

El

Läs noga instruktionen för vagnen.
Kablar och centraler torkas av.
Kablar lindas ihop och sätts ihop med rem. Hängs upp på plats i kärran.
Aggregaten ska vara fulltankade vid återlämnande med 95 oktan.

Bord

Torkas av.
Inga affischer el dylikt får häftas, klistras eller tejpas på borden.

Stolar

Torkas av och staplas.

Tält

Inga verktyg får användas vid montering eller demontering.
Inga affischer el dylikt får häftas, klistras eller tejpas på tältduk eller tältställning. Ingen matlagning får förekomma i tälten.

Torgstånd

Inga häftklammer får användas.

Scenvagn

Fälls upp/ihop enligt instruktion.
OBS! Ta bort klossarna för scengolv innan fällning, sätt tillbaks innan transport.
Sopas, torkas ur.
Inga klammer får användas.

Scenpodier

Får ej användas utomhus.
Inga klammer får användas.
Hyr ni flera podier, sätt ihop med remmar eller tvingar.

Parkbänkar

Staplas åter på släp efter användande.