Renovering av mountainbikespår

20 april 2020

I april 2020 påbörjas arbetet på det gröna mountainbikespåret på Lida.

Vi bygger en hel del spång och träsektioner med målsättningen att förbättra spåret och även spara på naturen.

Arbetet innebär också att vi ger naturen en chans att återhämta sig bättre då träkonstruktionerna gör att naturen under får vila. Materialet vi använder är helt igenom obehandlad trä. 

Arbetet utförs på uppdrag av Lida Friluftsgård och  finansieras delvis med hjälp av Botkyrka Kommuns  Miljöenhet inom ramen för Botkyrkas Gröna värden.