Villkor för lån och hyra

Dessa villkor gäller för förening/företag/privatpersoner som lånar eller hyr utrustning från IP Skogen.

Läs igenom dessa villkor noga innan du gör en bokning.

Bidragsberättiga föreningar i Botkyrka & Huddinge kommun lånar materielen gratis i samband med egna arrangemang. Privata förhyrare, föreningar och organisationer från andra kommuner kan i mån av tillgång hyra materiel från IP Skogen till marknadsmässig hyra.

Lån/hyra av materiel är maximerat till 5 dagar. Den som lånar/hyr ansvarar för transporter av förhyrd materiel. Låntagare/förhyrare ska namnge ansvarig person för materielen. Denne förbinder sig att skötselanvisningar följs och medverkar vid in- och utlämning. 

Behövs extra städning, rengöring, stuvning, montering mm debiteras låntagare/förhyrare med 450 kr/tim för varje påbörjad timme. (priset gäller från 1 jan 2022). Låntagaren/förhyraren är ansvarig för samtliga skador som uppkommit under hyrestiden.

Ordinarie tid för ut/inlämning är måndag-torsdag 12.00 – 16.00 och fredag 07.30 – 13.00 och sker på Lida Friluftsgård. Utanför ordinarie tid debiteras 450 kr/tim (pris från 1 jan 2022). Vid önskemål om transport och etablering av lånat/hyrt materiel debiteras res- och timkostnader med 450 kr/timme och 95 kr/mil alternativt 450 kr/transport inom Botkyrka/Huddinge. (pris från 1 jan 2022).

Priser exkl. moms 25%.