Villkor för lån och hyra

Dessa villkor gäller för förening/företag/privatpersoner som lånar eller hyr utrustning från IP Skogen.

Läs igenom dessa villkor noga innan du gör en bokning.

Bidragsberättiga föreningar i Botkyrka kommun lånar materielen gratis i samband med egna arrangemang. Privata förhyrare, föreningar och organisationer från andra kommuner kan i mån av tillgång hyra materiel från IP Skogen till marknadsmässig hyra.

Lån/hyra av materiel är maximerat till 5 dagar. Den som lånar/hyr ansvarar för transporter av förhyrd materiel. Låntagare/förhyrare ska namnge ansvarig person för materielen. Denne förbinder sig att skötselanvisningar följs och medverkar vid in- och utlämning. 

Behövs extra städning, rengöring, stuvning, montering mm debiteras låntagare/förhyrare med 500 kr/tim för varje påbörjad timme. (priset gäller från 1 jan 2023). Låntagaren/förhyraren är ansvarig för samtliga skador som uppkommit under hyrestiden.

Ordinarie tid för ut/inlämning är måndag-torsdag 12.00 – 16.00 och fredag 07.30 – 13.00 och sker på Lida Friluftsgård.

Utanför ordinarie tid debiteras 500 kr/tim (pris från 1 jan 2023).

Vid önskemål om transport och etablering av lånat/hyrt materiel debiteras res- och timkostnader med 500 kr/timme 500 kr/påbörjad timme för transport inom Botkyrka. (pris från 1 jan 2023).

Sker transporten utanför Botkyrka kommun debiteras transportkostnaden med 500 kr samt 125 kr/milen.

Priser exkl. moms 25%.

Tält 32 kvm och tält 32 kvm med fönster monteras ej av Lida.